Om

Vi målar hem, kommersiella fastigheter,nyproduktion, interiört och exteriört för både privat och företag.

                   

Använd ROT-avdraget

Använd ROT-avdrag när du önskar måla eller tapetsera.
Man kan ansöka om ett nytt ROT-avdrag varje år och ROT-avdraget täcker arbetskostnader vid renovering och ombyggnation i ens bostad.

Vi redovisar till Skatteverket och drar av skatterabatten direkt på din faktura!

Klicka gärna på länken nedan för mer info.

 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSPOLICY


Kvalitetspolicy

Kvalitetsplan inför varje entreprenad

Dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner 

Tydlig ansvarsfördelning

Kontinuerlig uppföljning

Rutiner för egenkontroll

Avvikelserapportering

Kontroll av leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners

Relationshandlingar till kund med kulörförteckning, tapetförteckning, materialdeklaration samt skötselråd


Arbetsmiljöpolicy

Inspektion av arbetsområdet och identifiering av ev. farliga arbetsmoment

Synkronisering med kundens arbetsmiljörutiner

Inspektion av utrustning inför/under varje entreprenad

Kontroll/genomgång av materialdeklarationer

Användande av skydds- och säkerhetsutrustning

Ordning och reda på arbetsplatsen


Miljöpolicy

Miljöhänsyn vid val av produkter

Korrekt hantering av farliga avfall

Användande av erforderlig skyddsutrustning vid hantering/användning

Kontroll materialdeklaration

Korrekt måleriteknik för minskad åtgång

Ständig bevakning av mer miljövänliga alternativ

 100%

  KVALITET